mCoaching – SMART

Plan dla małej, aktywnej firmy (np. firmy szkoleniowe).

Umożliwia:

– pracę nad parametrami jakościowymi;

– permanentny rozwój pracowników.

1 415,00  z VAT/m-c

mCoaching – SMART

Opis

Dostęp do systemu mCoaching:

 

1. Platforma do zarządzania i obsługi Twoich projektów – 5 kont trenerskich
 • zarządzanie kontami np. zakładanie i usuwanie kont użytkowników i inne modyfikacje
 • zakładanie projektów
 • tworzenie arkuszy kompetencji do projektu
 • nadawanie ról użytkownikom (rola: użytkownik – osoba rozwijana, menedżer – bezpośredni przełożony, HR – menedżer wyższego szczebla)
 • odsłuchiwanie przesłanych przez użytkownika nagrań
 • nagrywanie feedbacku
 • ocena działań użytkownika na arkuszu kompetencji na bazie przesłanego nagrania
 • dodawanie komentarzy do nagrań, np. zadań rozwojowych
2. Dostęp aplikacji mobilnej dla 50 osób rozwijanych (użytkowników) + ich bezpośrednich przełożonych

 

Rola  użytkownik:

dostęp w aplikacji mobilnej do własnych nagrań, wysłania nagrań, Twojego feedbacku, Twojej oceny działań na arkuszu kompetencji i raportów ze statystykami dotyczącymi poszczególnych kompetencji lub zachowań.

Rola menedżer:
 • dostęp w aplikacji do oceny trenera w arkuszu kompetencji, które uzyskał jego podwładny
 • dostęp w aplikacji do statystyk ocen swoich podwładnych np.
  • przyrost kompetencji w czasie (na bazie kilku działań rozwojowych)
  • średnie wartości ocen uzyskiwane w danej kompetencji (na bazie kilku działań rozwojowych)
Rola HR:
 • dostęp na platformie do oceny trenera w arkuszu kompetencji, które uzyskał  każdy pracownik.
 • dostęp na platformie do statystyk ocen np.
  • przyrost kompetencji w czasie (na bazie kilku działań rozwojowych)
  • średnie wartości ocen uzyskiwane w danej kompetencji (na bazie kilku działań rozwojowych)
 • możliwość selekcji widoków statystyk wg użytkownika, projektu lub zespołu