POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.  Dane Administratora Danych Osobowych

 Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

4skills spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ossowskiej 35/2, 05-220 Zielonka, KRS: 0000854959, NIP 125-170-86-07, kontakt z Administratorem — adres e-mail: info@mcoaching.pl , zwana dalej „Spółką”;

Spółka zarządza platformą mCoaching dostępną pod adresem: https://pro.mcoaching.pl oraz stroną https://www.mcoaching.pl/

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 DANE  ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ

Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna
Kontakt z Tobą
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • miejsce zatrudnienia;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.
Cel archiwalny i dowodowy
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • miejsce zatrudnienia;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką).
Cel analityczny
 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony;
 • IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).
Reklama, badanie rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników
 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony;
 • inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;
 • inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics, Hotjar, Vimeo).
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).
Wykorzystanie cookies
 • informacje zawarte w plikach cookies.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
Wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • inne podane przez Ciebie dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
Ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • miejsce zatrudnienia;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz;
 • dane przetwarzane w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników;
 • dane przetwarzane do celów analitycznych;
 • dane zawarte w plikach cookies.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

DANE OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ DO KONTAKTU,  OSÓB UPRANIONYCH DO REPREZENTACJI USŁUGOBIORCY (NP. PEŁNOMOCNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU)

Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna
Kontakt z Tobą
 • imię i nazwisko;
 • stanowisko lub funkcja
 • firma;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą w celu zawarcia lub wykonania umowy z podmiotem, który reprezententujesz
Cel archiwalny i dowodowy
 • imię i nazwisko;
 • stanowisko lub funkcja;
 • firma;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką).
Wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail.;
 • dane dotyczące żądania.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • NIP,
 • adres e-mail,
 • numer faktury,
 • wysokość wynagrodzenia
 • numer rachunku i dane banku
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa.
Ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • imię i nazwisko,
 • stanowisko lub funkcja,
 • firma,
 • adres e-mail,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

DANE  USŁUGOBIORCY

Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna
Założenie konta Usługobiorcy i zawarcie umowy ze Spółką
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • hasło;
 • data rejestracji;
 • data zawarcia umowy:
 • przedmiot umowy;
 • adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Przesyłanie powiadomień e-mail 
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie wierzyciela o czynnościach związanych z realizacją usług w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu).
Wystawienie faktury i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • adres zamieszkania lub adres siedzib;
 • NIP;
 • adres e-mail;
 • numer faktury;
 • wysokość wynagrodzenia
 • numer rachunku i dane banku.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa.
Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • inne podane przez Ciebie dane.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • NIP;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • numer faktury;
 • wysokość wynagrodzenia;
 • numer rachunku i dane banku;
 • hasło;
 • przedmiot umowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

III. Cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkownikó W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics oraz Hotjar,
  • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, Linkedin vimeo, który umożliwia nam polubienie naszej strony podczas korzystania z witryny, wtyczki społecznościowe,w celu udostępniania treści w portalach społecznościowych i subskrypcji naszych profili społecznościowych, Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.
 1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

 

IV. Narzędzia wykorzystywane na stronie internetowej

 1. Spółka, w celach związanych z reklamą i promocją, a także polepszania jakości świadczonych usług, używają narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców
 2. Na chwilę obecną Spółka korzysta z następujących narzędzi:
  • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających stronę internetową Spółki;
  • HotJar — w celu rejestrowania danych dotyczących zachowania użytkowników na stronie internetowej, takich jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora, przybliżona lokalizacja, używane urządzenie, system operacyjny, rodzaj przeglądarki.
  • funkcje społecznościowe — zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Vimeo, YouTube, LinkedIN.
 1. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową Spółki.
 2. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę (instrukcję znajdziesz w punkcie „Prawo wycofania zgody) oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.
 3. Aby zablokować działanie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptouthl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u-3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.
 4. Z kolei mierzeniu Twojej aktywności przez HotJar możesz zapobiec poprzez skorzystanie z następującego linku: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/
 5. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami  pod adresem e-mail: info@mcoaching.pl
 6. Oczywiście, w każdej chwili możesz ponownie wyrazić zgodę i przywrócić działanie wskazanych narzędzi.

 

V. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość bezpośrednio do Spółki na adres e-mail: info@mcoaching.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

VI. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony.
 2. Ponadto bez Twoich danych nie będzie możliwe zawarcie, ani wykonanie umowy, jak również kontaktowanie się w tych kwestiach (w szczególności jeśli jesteś osobą wyznaczoną do kontaktu lub reprezentacji Usługobiorcy).
 3. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne, np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Jeśli przepisy prawa nakazują nam przetwarzanie Twoich danych (np. przepisy prawa podatkowego)– podanie danych jest obowiązkowe.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowa  nia decyzji, w tym profilowania.

 

VIII. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, prawnikom, do banku, dostawcy narzędzia do fakturowania, księgowym, dostawcom usług IT.
 2. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej w związku z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo kopii tych zabezpieczeń.
 2. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień w sprawie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

 

X. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • świadczenia usług — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z oferowanych usług;
  • do upływu terminów przedawnienia — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, chyba że powyżej wskazano inny okres retencji;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do wykorzystania cookies i administrowania platformą.

 

XI. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

XII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową lub w inny adekwatny do sposobu przetwarzania sposób.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.