mCoaching

Technologia przyszłości w rozwoju umiejętności

Jesteś trenerem? Wyróżnij się na rynku!

Reprezentujesz firmę szkoleniową? Zyskaj przewagę i nowych Klientów!

Odpowiadasz w organizacji za rozwój pracowników? Zredukuj koszty i rozwijaj pożądane nawyki w swoich zespołach!

* Requires iOS 11.0 and Android 6.0 or higher

ROZWIJAJ I TRENUJ INNYCH Z DOWOLNEGO MIEJSCA!

Technologia w Twoich rękach

mCoaching to mobilny system do pracy typu training on the job, diagnozy kompetencji i wdrożenia pracownika. Składa się z dwóch elementów: aplikacji dedykowanej na smartfon dla użytkownika i jego przełożonego oraz platformy webowej dla trenera, menedżera i HR.

PRACA ZDALNA NIGDY NIE BYŁA TAK WAŻNA JAK DZIŚ!

Idea

Rozwój indywidualny, taki jak coaching, jest wciąż ekskluzywną formą rozwoju. Mobilny system mCoaching sprawia, że staje się dostępny dla wszystkich. Utrzymuje wszystkie zalety pracy indywidualnej przy jednoczesnej dużej redukcji kosztów i zwiększeniu komfortu pracy obu stron procesu. Szczególnie dziś, gdy wielu z nas pracuje zdalnie i w zespołach rozproszonych – mCoaching przynosi realne korzyści!

ONLINE CZYLI EFEKTYWNIE

Działanie mCoaching

mCoaching to nowoczesne, w pełni mobilne rozwiązanie do zdalnej pracy indywidualnej training on the job, które pozwala:

 • Tworzyć i zarządzać projektami rozwojowymi.
 • Rozwijać ludzi w nowoczesny sposób w realnym środowisku zawodowym.
 • Koncentrować się na pracy nad konkretnymi kompetencjami i zachowaniami.
 • Dbać o kształtowanie właściwych nawyków.
 • Sprawdzać postępy poszczególnych pracowników i zespołów.
 • Wzmacniać odpowiedzialność menedżerów oraz pracowników za własny rozwój.
 • Budować kulturę organizacyjną opartą na doskonaleniu się.

Model systemu mCoaching

Zobacz aplikację mCoaching

Prosty, czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika:

Zastosowania mCoaching

Szkolenie w miejscu pracy czyli spersonalizowana praca jeden na jeden w celu wzmocnienia określonych kompetencji, pożądanych na danym stanowisku, związanych z interakcją z ludźmi np.:

Kompetencje handlowe

Zastosowanie standardów sprzedaży, badania potrzeb, prezentacji rozwiązań, domykania sprzedaży itp.

Obsługa klienta i CX

Budowanie i realizacja standardów obsługi, jakość relacji i komunikacji z klientami itp.

Kompetencje menedżerskie

Rozmowy planujące, dyscyplinujące czy rozliczające, wszelkie spotkania z zespołem itp.

Kompetencje miękkie

Wystąpienia publiczne asertywność, budowanie relacji, techniki komunikacyjne itp.

Inne zastosowania mCoaching

Zobacz w jakich obszarach możesz z powodzeniem stosować mCoaching:

Analiza potrzeb rozwojowych

System umożliwia sprawdzenie kompetencji pracowników w realnych sytuacjach i na tej podstawie zaplanowanie działań rozwojowych.

Badanie Mistery Shopper - Tajemniczy Klient

Aplikacja umożliwia nagranie audio, ocenę zarejestrowanego materiału i wygenerowanie raportu dotyczącego statystyk związanych z ocenianymi kompetencjami i udostępnienie całości zleceniodawcy.

Szkolenie w miejscu pracy

Wzmacniasz określone, praktyczne kompetencje dzięki zindywidualizowanej pracy jeden na jeden.

Follow up

mCoaching jest świetnym narzędziem do wzmacniania zachowań w trakcie projektu szkoleniowego pomiędzy szkoleniami oraz po zakończeniu projektu, celem wdrożenia umiejętności.

Adresaci systemu mCoaching

System mCoaching jest adresowany:
 • trenerom feelancerom
 • firmom szkoleniowym
 • trenerom wewnątrz organizacji
 • menedżerom pracującym z zespołem rozproszonym
 • menedżerom odpowiedzialnym za onboarding
 • menedżerom rozwijającym swoich pracowników
 • osobom wspierającym innych w ich działaniu w relacji z ludźmi.

Korzyści

DLA UŻYTKOWNIKA

 • wybór sytuacji w której warto skorzystać ze wsparcia
 • szybsze opanowanie oczekiwanych kompetencji poprzez możliwe wsparcie w każdej sytuacji
 • komfort nauki w dogodnym czasie np. w podróży
 • naturalność nauki przez brak towarzystwa osób trzecich (trenera-szefa) podczas wykonywania zadań
 • lepsze przyswojenie informacji dzięki powtórnemu odtworzeniu słów trenera/menedżera
 • zaangażowanie dzięki śledzeniu swoich postępów widocznych w statystykach
 • spersonalizowanie treści – rozwój w obszarach
 • w których istnieje rzeczywista potrzeba
 • wielokrotny powrót do własnych nagrań i autoanaliza

DLA TRENERA I MENEDŻERA/COACHA

 • brak kosztów aprowizacyjnych (dojazd – hotel – wyżywienie)
 • oszczędność czasu związana z transportem – wygoda pracy z domu w dogodnym momencie
 • w konsekwencji możliwa niższa cena dla klienta (ważne w kryzysie)
 • efektywna pracy – nie musisz rezygnować z działań przy dublujących się terminach
 • skuteczne wdrożenie umiejętności ze szkolenia – konkretny efekty pracy w oczach zleceniodawcy
 • wsparcie menedżera – monitoruje statystyki związane z postępami pracownika (większa skuteczność działania i zadowolenie zleceniodawcy)
 • udokumentowane statystycznie efekty pracy

DLA FIRMY

 • weryfikacja przyczyn realizacji celów przez pracownika na określonym poziomie
 • monitoring postępów w rozwoju pracownika (przez bezpośredniego przełożonego i zarządzających rozwojem)
 • szybsze praktyczne wdrożenie nowych pracowników do realizacji zadań – szybsze osiąganie celów
 • możliwość szkolenia bez konieczności opuszczania miejsca pracy
 • oszczędności związane ze szkoleniami wyjazdowymi (dojazd – hotel – wyżywienie)
 • możliwość udostępnienia systemu trenerowi zew. celem wdrożenia umiejętności ze szkolenia
 • oszczędności związane z brakiem konieczności aprowizacji trenera / menedżera – coacha (dojazd – hotel – wyżywienie)
 • większa efektywność pracy menedżera – coacha poprzez oszczędność czasu związanego z dojazdem
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników

FAQ

najczęściej zadawane pytania:
Co z jakością nagrań?

Smartfony mają wysoką jakość mikrofonów do realizacji nagrań w standardowych warunkach biurowych. Osoby pracujące w trudnych warunkach akustycznych/hałasie powinny używać mikrofonów zewnętrznych.

Co się stanie, jeśli w trakcie nagrania zadzwoni telefon?

Użytkownik będzie musiał ponownie uruchomić nagranie, dlatego rekomendujemy przełączenie telefonu w tryb samolotu na czas nagrywania rozmowy.

Co się dzieje z nagraniami?

Nagrania są przechowywane na bezpiecznym serwerze do końca projektu i kasowane są w ustalonym czasie zgodnie z regulaminem.

Jak szybko uczestnik otrzymuje feedback?

Informacja zwrotna powinna być nagrana jak najszybciej. Zależy to od ustaleń pomiędzy trenerem a zleceniodawcą.

Jak się ma nagranie do RODO?

Jeśli nagrywane są rozmowy pomiędzy pracownikami – powinni o tym wiedzieć i mieć świadomość celu nagrania. W przypadku nagrywania klienta firmy, musi on wyrazić na to zgodę.

Co jeśli konieczne jest nagranie relacji z klientem firmy, który nie wyrazi na to zgody?

Ważne jest, by pracownicy zostali przeszkoleni, w jaki sposób pozyskiwać skutecznie zgody klientów

Ile sesji powinien przejść każdy pracownik?

System pozwala na permanentny rozwój. Planowanie działań powinno być skorelowane z poziomem realizacji oczekiwanych zachowań, czego monitorowanie umożliwia system mCoaching oraz poziomem realizacji celów stawianych rozwijanemu pracownikowi.

Co jeśli pracownik nie dostarczy nagrań?

Uświadomienie pracowników co do celów nagrań i motywowanie do rozwoju zniweluje takie problemy. Kwestię tę można regulować poprzez wewnętrzne procedury, by w ten sposób zobowiązać pracownika do dostarczania materiału.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się i zadaj je tutaj

Przetestuj mCoaching!

Chcesz przetestować mCoaching u siebie w organizacji?
Zarezerwuj poniżej wygodny dla Ciebie termin na konsultacje on-line.

ZAREZERWUJ TERMIN

na konsultację on-line

 • Poznasz możliwości platformy mCoaching
 • Pokażę Ci oszczędności dla Twojej organizacji
 • Dowiesz się jak skutecznie wdrażać kompetencje

Zapraszam, Krzysztof Kodym